Τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών των Εβραίομασόνων λένε πολλά... εμείς σας παρουσιάζουμε ένα απόσπασμα...

Ένα απόσπασμα από τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών των Εβραίων λέει τα εξής ενδιαφέροντα λόγια:

Οι νόµοι ούτοι θα καταργήσωσι µίαν προς µίαν όλας τας πάρα πολύ µεγάλας ελευθερίας, αίτινες εχορηγήθησαν υπό των Χριστιανών, και η βασιλεία µας θα εκδηλωθή δι’ ενός δεσποτισµού τόσον επιβλητικού, ώστε να είναι εις θέσιν, εν παντί χρόνω και τόπω, να σιγήση τους Χριστιανούς, οίτινες θα θελήσωσι να µας κάµωσιν αντιπολίτευσιν και οίτινες θα είναι δυσαρεστηµένοι. Θα µας είπη τις ίσως, ότι ό δεσποτισµός περί ου οµιλώ, δεν συµβιβάζεται µε τας νεωτέρας προόδους, θα αποδείξω το εναντίον.

Καταλαβαίνετε τι πρεσβεύει ο πατριάρχης, η νέα ψευδοαδελφότητα και οι υποστηριχτές τους;  

Δεν υποτασσόμαστε σε Εβραίοπροσκυνημένους και Μασόνους πατριάρχες...
Το "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ" έχει βαθιές ρίζες στις καρδιές μας... 
Όσο και να προσπαθείτε να εξοντώσεται την Μονή Εσφιγμένου και τους αγωνιζόμενους Χριστιανούς... δεν πρόκειται να κερδίσετε... η Ορθοδοξία θα λάμπει εις τους αιώνας των αιώνων κύριοι υπηρέτες των σκοτεινών δυνάμεων...

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com