Υπογράφω
  • κουλουβαχατα αχατα
  • Chrysta Meli
  • Αθανάσιος πάμμαχον Συνάθης παγκράτιον
...