Η Σύνοδος των Ενισταμένων απευθύνονται στον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά για το θέμα της Μονής Εσφιγμένου.

Ὁ Διωγμὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου
Οἱ Μοναχοὶ πράττουν τὸ αὐτονόητο

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Ἑνώνουμε, μαζὶ μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, τὴν ἔντονη διαμαρτυρία μας καὶ τὴν βαθειά μας ἔκπληξη γιὰ τὴν δίωξη τῶν Ἐσφιγμενιτῶν Μοναχῶν, ἀπὸ τὸ Κονάκι τῆς Μονῆς, στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ βάναυση αὐτὴ συμπεριφορὰ τῶν ὀργάνων τάξεως καὶ ἡκαταφανὴς ἀδικία ἔναντι τῶν ἀθώων Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι πράττουν τὸ αὐτονόητο: ἐμμένουν στὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία καὶ ὑπερασπίζονται τὰ δίκαια τῆς Μονῆς τους, ἐκθέτει τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως διεθνῶς (οἱ Χριστιανοὶ ποτὲ δὲν εὐλογοῦν, οὔτε ἐφαρμόζουν τὴν βία πρὸς τοὺς ἀντιφρονοῦντες), ἀλλὰ καὶ τὴν σεβαστὴ Κυβέρνηση τῆς Πατρίδος μας στὶς κρίσιμες αὐτὲς ἡμέρες.
Εἶναι πράγματι ἀποκαρδιωτικὸ τὸ φαινόμενο μιᾶς τόσο βάρβαρης στάσεως (ἐκκλησιαστικῶς καὶ πολιτικῶς), ἐνῶ μάλιστα ὅλοι ἐλπίζουμε σὲ μία ἀνάκαμψη, σὲ μία ἀνάσα αἰσιοδοξίας, σὲ μία εἰρήνευση τοῦ Λαοῦ μας, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν φιλοτίμων προσπαθειῶν Σας, ἀλλὰ καὶ τῶν προσευχῶν τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἀδελφότητος.

Διαμαρτυρόμενοι καὶ προσευχόμενοι
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων

† Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν Κυπριανὸς

Φυλὴ Ἀττικῆς, 29.7.2013
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ἑλλάδος

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com