Ο Άγιος Νείλος για την καταστροφή και το τέλος του Αγίου Όρους... "εάν δεν μετανοήσετε, θέλει καταποντισθή τούτο το Όρος"

«...ουαί και αλοίμονον εις το Όρος τούτο οπού θέλει έλθη μεγάλη καταστροφή εις αυτό δια τα τοιαύτα... αλοίμονον πατέρες εις εσάς οπού θέλει σας έλθη μεγάλη καταδρομή ώσπερ της Ραϊθού... αλοίμονον από λύπην εις λύπην θα πέσετε...»

«...αυταί αι ανομίαι έγιναν τρεις πληγαί εις την κεφαλήν σας δια να σας καταπίουν, δια τούτο ζητήσατε από αυτά τα τρία δεινά ένα ώσπερ τον Δαυίδ, ποίον θέλετε...»

«.... εάν δεν μετανοήσετε, θέλει καταποντισθή τούτο το Όρος...»

«... και μετά καιρόν ήλθεν η χάρις του παναγίου Πνεύματος και εκατοίκησεν έσω, και ηγιάσθη το Όρος με τον χαρακτήρα της Θεοτόκου έως τώρα· αλλά την σήμερον το εμόλυναν με τας φαύλας πράξεις της αδικίας αρπαγής και ακαθαρσίας, μέριμναν και θησαύρισιν, και ηβουλήθη να αναχωρήση· αλλά με ποίον τρόπον; Όρα καλώς· οχ οσιώτατοι πατέρες, η αναχώρησις της σωτηρίας είναι αύτη. ........»

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com