ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ!!!Γ. Παπανδρέου: ...Και βεβαίως καὶ τὸ δικό σας ἔργο εἶναι πάντα πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν οἰκουμενικὴ ἀντίληψη, τήν ὁποία ἔχετε γύρω ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ διαλόγου τῶν θρησκειῶν, τῶν πολιτισμῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ περιβάλλον, ὅπου εἶστε πρωτοστάτης καί, μάλιστα, σὲ ἐποχὲς ποὺ δὲν ἦταν καὶ τῆς μόδας…

κ.κ. Βαρθολομαῖος: Τὸ Πατριαρχεῖο μας ἦταν πρωτεργάτης καὶ πρωτοπόρος σὲ αὐτὰ τὰ θέματα τῆς οἰκολογίας καὶ τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων.

Γ. Παπανδρέου: Ἀκριβῶς.

κ.κ. Βαρθολομαῖος: Αὐτὸ τὸ λέγω μὲ ὑπερηφάνεια, ὄχι ὡς πρόσωπο, ἀλλὰ ὡς Πατριαρχεῖο.
Ἀρχίσαμε τοὺς διαθρησκειακοὺς διαλόγους μὲ τὸ Ἰσλὰμ καὶ μὲ τὸν Ἰουδαϊσμὸ πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια καὶ πλέον, ποὺ τότε κανεὶς δὲν προσήγγιζε μὲ θάρρος αὐτὰ τὰ θέματα. Τὸ Πατριαρχεῖο μας εἶχε πάντοτε μία εὐρύτητα ἀντιλήψεως, εἶχε πάντοτε ἀνοιχτοὺς ὁρίζοντες καὶ ἐγὼ ἁπλῶς εἶμαι φορεὺς αὐτῆς τῆς ἀντιλήψεως καὶ αὐτῆς τῆς παραδόσεως. Καὶ μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες μου, κάνουμε τὸ καλύτερο δυνατὸ ὑπὸ τὰς καλυτέρας σημερινάς συνθήκας.

Ὄντως, εἶναι καλύτερες οἱ συνθῆκες γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ γιὰ τὴν Ὁμογένεια καὶ γιὰ ὅλες τὶς μειονότητες ἐδῶ. Χάρις εἰς τὴν τολμηρὰ ἡγεσία τοῦ κ. Ἐρντογάν, ἀλλὰ καὶ τῆς Κυβερνήσεώς του, ἀναπνεύσαμε σὲ πολλὰ θέματα. Ἀκόμη χθές, πήραμε καὶ τὸν τίτλο ἰδιοκτησίας ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς κτηρίου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Γαλατᾶ, τὸ ὁποῖο εἶχε κατασχεθεῖ ἀπὸ τὶς Ἀρχές.

Γ. Παπανδρέου: Παναγιώτατε, ξέρουμε τὸν ἀγώνα σας, ἔχουμε στηρίξει καὶ ἐμεῖς ποικιλοτρόπως τὸν ἀγώνα αὐτό, ὄχι μόνο λόγῳ τῆς ἰδιαίτερης εὐαισθησίας, ποὺ ἔχει ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῶν ἀρχῶν, ποὺ πρεσβεύουμε, ὡς χώρα δημοκρατική, ὡς χώρα-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καὶ τὴν προστασία τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ κάθε χώρα, ἡ ὁποία θέλει βεβαίως νὰ εἶναι μέσα σὲ αὐτὴ τὴν οἰκογένεια.

Μία οἰκογένεια ἀξιῶν, ποὺ λέγεται "εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια".

Καὶ μάλιστα, καθὼς εἴπατε γιὰ τὸ διαθρησκειακὸ διάλογο, ἐμεῖς, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προεδρείου τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, συζητᾶμε ἐδῶ, στὴν Τουρκία, μὲ μία Ἐπιτροπὴ, ποὺ ἔχουμε δημιουργήσει γιὰ τὴ λεγόμενη "Ἀραβικὴ Ἄνοιξη". Καὶ βεβαίως, ἕνα μεγάλο θέμα, τὸ ὁποῖο ἔχει τεθεῖ καὶ συζητᾶμε, εἶναι ἡ σχέση Δημοκρατίας - Ἰσλάμ, ὑπάρχουν ἐκπρόσωποι ἀπὸ ὅλες τὶς ἀραβικὲς χῶρες καὶ ἔχει πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον.

Γι᾽ αὐτό, τὰ δικά σας λόγια, τὸ δικό σας ἔργο εἶναι καὶ γιὰ τὴ σημερινὴ περίοδο πολὺ χρήσιμο, γιὰ τὴν ἐξέλιξη ποὺ θὰ ὑπάρξει καὶ τὶς σχέσεις, ποὺ θὰ διαμορφωθοῦν μὲ τὸν ἀραβικὸ κόσμο γύρω ἀπὸ τὰ θέματα αὐτά.

Από Εν τούτω νίκα

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com