ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣΞΥΠΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! ΔΩΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΑΜΚΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ!!!

«καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς»
Αποκ.ιγ΄17-18

«Καί ἐνεργεῖ καί ἀποκλεισμόν κατά τῶν Χριστιανῶν, ὥστε κανείς νά μή ἠμπορῇ νά ἀγοράσῃ ἤ νά πωλήσῃ παρά μόνον ἐκεῖνος, πού ἔχει τήν σφραγῖδα καί τό χάραγμα. Εἶναι δέ ἡ σφραγῖδα αὐτή τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ ὁ ἀριθμός, πού ἀποτελεῖται ἀπό τό ἄρθροισμα τῆς ἀριθμητικῆς ἀξίας ἑκάστου γράμματος τοῦ ὀνόματός του. Ἐδῶ εἶναι ἡ θεία σοφία ἡ κρυμμένη ἀπό τούς μακράν τοῦ Θεοῦ ἀνθρώπους. Ὅποιος ἔχει νοῦν φωτισμένον, ἄς ἀριθμήσῃ τούς ἀριθμούς, πού κάθε γράμμα τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου σημαίνει, καί ἄς ἀρθροίσῃ τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου. Διότι δέν εἶναι ἀριθμός ὀνόματος ὑπερανθρώπου καί ὑπερφυσικοῦ προσώπου, ἀλλ’ ἀριθμός ὀνόματος ἀνθρώπου. Καί ὁ ἀριθμός, πού βγαίνει ἀπό τό ἄρθροισμα τῆς ἀριθμητικῆς ἀξίας ἑνός ἑκάστου γράμματος τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου, εἶναι ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ ἤ ΧΞς=ὄνομα πού ἀντιτίθεται καί παλστογραφεῖ καί διαλύει τό ὄνομα Χριστός» ( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα)

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com